previous  | back | next 
Ved et oppdemt brevann på Vestre Memurubrean innunder nordveggen på Hinnåtefjellet. I bakgrunnen ses Surtningssue (2368 moh).
Ved et oppdemt brevann på Vestre Memurubrean innunder nordveggen på Hinnåtefjellet. I bakgrunnen ses Surtningssue (2368 moh).

Image information:

Photographer: Morten Helgesen
Camera: Canon EOS 5D
Region: Jotunheimen
Primaery keywords: isvann, brevann, bregrønn, tjern, vann, Memurubrean Vestre, skyer
Secondary keywords: SurtningssueVisit linked homepage
Full size: Click on image for a full size version (separate window).
Imagenumber: 200807220370001 
Season: Summer
Date taken: 22.07.2008 08:22
Rating: ratingratingrating 
Views: 18632 / 4707 / 104
Focal distance: 24mm
Aperture value: f/11
Shutter speed: 1/250s
ISO: 100